CENTRE MEDIC TORREDEMBARRA

ANALÍTIQUES

NOVETAT

Migratest; una analítica que permet evaluar una de les causes més freqüents de la migranya.

Anàlisi d'activitat de l'enzim DAO

Anàlisi MigraTest

La migranya és una patologia complexa, recurrent i incapaci- tant. Afecta el 13% de la població espanyola, i la prevalença en dones és 3 vegades superior a la dels homes. El grup d'edat amb més afectats és el de 20 a 50 anys.

La migranya afecta negativament la qualitat de vida del pacient, constituint un problema de salut pública gran, amb un gran impacte social i costos econòmics molt elevats. En el 70% dels afectats la migranya altera el desenvolupament de les activitats diàries, i en el 38% obliga a abandonar la tasca que estiguessin fent.

Aproximadament un terç de les persones migranyoses mai han consultat a un metge per la cefalea, el 40% cronifica la malaltia per un retard en el diagnòstic i / o un tractament incorrecte, més del 50% recorre la automedicació i només el 13% rep un tractament preventiu.

A Espanya hi ha més de 5 milions de persones migranyo- ses, el 60% de les quals estan insatisfetes amb la gestió de la seva malaltia.

Migranya i enzim DAO

Existeixen diferents teories etiopatogèniques de la migranya, entre les quals hi ha la histamínica. La histamina és una molè- cula present en gairebé tots els aliments, i la capacitat per metabolitzar i eliminar-la és diferent en cada individu. Aques- ta capacitat està essencialment determinada per l'activitat de l'enzim diaminooxidasa (DAO) intestinal.

Una activitat reduïda de l'enzim DAO dóna lloc a un excés d'histamina en sang, augmentant la probabilitat de presentar diferents simptomatologies i quadres clínics, entre els quals destaca la migranya, a causa de la propietat vasoactiva de la histamina.

Diversos estudis clínics recents revelen que el 95% dels pacients amb diagnòstic de migranya presenten un dèficit d'activitat de la DAO. En conseqüència, en aquests pacients l'activitat reduïda de la DAO és el factor intrínsec desencade- nant de la migranya.

L'activitat de l'enzim DAO pot estar reduïda de forma perma- nent per un factor genètic de predisposició, que és el que passa en els pacients migranyosos. Això es correlaciona amb l'alta freqüència d'antecedents familiars de migranya en els afectats.

A més l'activitat es pot veure reduïda de manera transitòria per la utilització d'inhibidors (com el alcohol i molts fàrmacs) o per situacions patològiques (per exemple, postoperatori intestinal).
L'anàlisi MigraTest avalua l'activitat de l'enzim DAO en sang mitjançant una tècnica de radioimmunoanàlisi. L'activitat es considera reduïda per sota de 80 unitats degradants d'hista- mina (HDU) i molt reduïda per sota de 40. El 49% dels pacients migranyosos presenten valors molt reduïts.

L'activitat de l'enzim DAO no sempre es correlaciona amb la concentració de l'enzim, per la qual que l'anàlisi de la seva concentració no és útil per avaluar la causa de la migranya.

MigraTest és una nova prova de laboratori per avaluar una causa molt freqüent de migranya, present en el 95% dels pacients migranyosos.

La síntesi placentària d'enzim DAO és la causa de que les crisis de migranya disminueixin durant el embaràs. Per aquest motiu, no s'aconsella realitzar el anàlisi en embarassades.

La identificació d'una activitat reduïda de l'enzim DAO, com a factor intrínsec desencadenant de la migranya, possibilita el tractament preventiu eficaç de la malaltia, amb la consegüent millora en la qualitat de vida del pacient.

MigraTest possibilita que un gran percentatge de pacients migranyosos puguin beneficiar d'un tractament preventiu eficaç de la malaltia.

Requisits

Mostra: 1 ml de plasma EDTA, separar ràpidament i congelar
a -20oC. Conservar / transportar congelada.

Recomanacions i Documentació: Realitzar l'anàlisi durant les 24-72 hores següents a una crisi de migranya. Dejuni de 8 hores. suspendre medicació inhibidora de la DAO. No realitzar durant l'embaràs. Qüestionari Clínic (codi MPP18) optatiu.

LABCO és membre de la Societat Espanyola del Dèficit de DAO.

Llegir més a: www.deficitdao.org, http://migratest.net/, http://labcosalud.com/migratest.

Josep Argemí 13
08950 Esplugues de Llobregat
T 93 470 56 56 F 93 473 28 55
Email info@labco.es www.labco.es

Laboratori