CENTRE MEDIC TORREDEMBARRA

Les revisions esportives consta de les següents proves:

  • Anamnesi. Antecedents personals i familiars.
  • Antropometria simple (pes, tall i Índex de Massa Corporal).
  • Dades en repòs ( Freqüència Cardíaca i Tensió Arterial).
  • Exploració per aparell cardio-respiratori. Electrocardiograma. Espirometria
  • Exploració aparell locomotor.
  • Exploració de l'agudesa visual i auditiva.