CENTRE MEDIC TORREDEMBARRA
“Els homes que s'ocupen de restaurar la salut dels altres unint habilitat amb humanitat estan sobre els grans de la terra.
Encara comparteixen la divinitat, ja que preservar i renovar és gairebé tan noble com crear.”
Voltaire

Mútues